Fallo Riu Cardener

Individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Pere Farré

2n Jordi Fernandez
3r Joan Capdevila

Col·lectiva

Les fotografies presentades i les guanyadores

1a Elisa nLucas
2n Joaquím Ferrer
3r Pere Farré