Fallo Monastir de Pedralbes

Individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Diego Llamas

2n Ramón Volanova
3r Pere Farré

 

Col·lectiva

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Jaume Roura
2n Pere Farré
3r Ramón Vilanova