Fallo L’Espanya Industrial

Individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

Montse Bonin

2n Jaume Roura
3r Diego Llamas

Col·lectiva

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Ramón Vilanova
2n Diego Llamas
3r Jaume Roura