201605 Santa Creu d’Olordola

Santa Creu d’Olordola

Sortida posposada per la pluja

04 Grup Santa Creu d'Olordola