201603 Casa Alegre

Casa Alegre

03 Grup Casa Alegre

Social individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Paco Gonzalez
2on Rosa Cívico
3er Joan Capdevila

Social Col·leccio

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Rosa Cívico
2on Boni Martín
3er Jaume Roura