201511 Parc Tamarita

Parc Tamarita

11 Grup Parc Tamarita

Social individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Rosa Cívico
2on Carles Embuena
3er Pere Farré

Social Col·leccio

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Paco González
2on Elisa Lucas
3er Boni Martín