201509 La Garriga

La Garriga

09 Grup La Garriga

Social individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Jaume Roura
2on Carles Pujol
3er Pere Farre

Social Col·leccio

Les fotografies presentades i les guanyadores

1er Jordi Buxaus
1er Pere Farre
2on Joaquin Ferrer
3er Jaume Roura