201702 Museu de Terrassa i Can Castellvi

Museu de Terrassa i Can Castellvi

Social individual

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Diego Llamas
1r Pere Farrè
2n Paco Castillo
3r Emiliano Miguel
3r Viçens Badía

Social Col·lecció

Les fotografies presentades i les guanyadores

1r Jaume Roura
2n Elisa Lucas
3r Paco González
3r Pere Farrè